top of page

יומן סריגה

כאן אני משלבת בין שתי אהבות, סריגה וכתיבה, וכותבת את כל מה שאני יודעת על דוגמאות, חוטים, טכניקות מיוחדות ומגניבות של סריגה

bottom of page