top of page

יומן סריגה

כאן אני משלבת בין שתי אהבות, סריגה וכתיבה, וכותבת את כל מה שאני יודעת על דוגמאות, חוטים, טכניקות מיוחדות ומגניבות של סריגה

ניוזלטר
bottom of page